Marjolijn Schreiver

Autisme is ...

  • misschien niet wat je denkt, en voor iedere autist weer anders
  • voor oud en jong, mannen en vrouwen
  • levenslang anders zijn
  • ingewikkeld, om te hebben en om te verklaren
  • erfelijk
  • veelzijdig, maar dat is een andere website
  • niet mild, al lijken de verschijnselen licht.
Autisme is geen puzzel

Boek: Autisme is geen puzzel

Autisme is geen puzzel (2021) is geschreven door Sylvia Stuurman, docent informatica en ervaringsdeskundige. Het boek is bedacht en geschreven vanuit autistisch denken en een ‘andere’ manier van omgaan met mensen en sociale regels, gebaseerd op ervaringen met haar eigen autisme en dat van haar partner. Als rode draad loopt door het boek de theorie van het voorspellende brein.
Het hoofdstuk over “Zelf, Ik en Ego” vond ik een echte eye-opener. Met deze drie termen wordt duidelijk gemaakt, hoe anders de ontwikkeling van het zelfbeeld verloopt bij iemand met autisme.
Autisme en stress hebben veel met elkaar te maken. In het hoofdstuk over Stress wordt onderscheid gemaakt tussen stress die je oploopt ten gevolge van het autisme, als gevolg van je omgeving en wat je oploopt in de pogingen om je aan te passen aan de neurotypische wereld. Ook de gevolgen hiervan worden benoemd en hoe je ermee om kunt gaan.
Veel andere, bekende onderwerpen, zoals emoties, empathie, communicatie, perfectionisme, orde, etc. worden verklaard. Maar door de originele benadering ligt het accent vaak net even anders. Zo was het voor mij nieuwe informatie dat er bij autisme sprake kan zijn van CPTSS, wat weer een andere vorm van trauma is dan PTSS.
De thema’s zijn in duidelijke hoofdstukken verdeeld, wat het terugzoeken van informatie vergemakkelijkt.

Niet alleen de communicatie tussen autisten en neurotypici kan problemen opleveren, ook die tussen autisten onderling. Heel leerzaam is hoe zij en haar partner omgaan met elkaar. “Om goed te leren communiceren is het dus nodig je in elkaars ‘cultuur’ te verdiepen.” Wanneer ze ontdekken dat ze verschillen op een bepaald punt, proberen ze elkaar dat niet kwalijk te nemen, maar hun beider verschillen te respecteren en te begrijpen.

Tja, en dan is er natuurlijk de vraag of de titel waargemaakt wordt: Is autisme inderdaad geen puzzel meer, nu we dit boek hebben?
Het heeft een logische opbouw en de schrijfster levert veel bouwstenen aan, om het plaatje compleet te maken. Na één keer doorlezen had ik het idee echter nog niet, dat de puzzel van het autisme hiermee is opgelost. Misschien is vaker doorlezen daarvoor nodig, of is autisme daar toch een te ingewikkeld onderwerp voor?

Scroll naar boven